ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΙΓΙΟΥ ΩΣ CITY ΒREAK ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ