Υπηρεσίες

Στρατηγικές Έξυπνων Πόλεων: Η εφαρμογή, καλά σχεδιασμένων στρατηγικών Έξυπνων Πόλεων, είναι σημαντική για την ευημερία των πολιτών και των επισκεπτών και την αειφόρο ανάπτυξή  μίας περιοχής. Οι συνεργάτες μας, διαθέτουν βαθιά γνώση της τελευταίας τεχνολογίας και μπορούν να προτείνουν ένα σύνολο τεχνολογικών λύσεων καθώς και μεθόδους για την υλοποίησή τους, σε τομείς όπως: e-gov, πολιτική προστασία, ενέργεια κλπ

Αναλυτικά οι υπηρεσίες ΕΔΩ

Services

ROI Smart City Strategies: The implementation of well-designed Smart Cities Strategies is crucial for developing areas of prosperity for both citizens and tourists and the sustainability of the region. Our Expertise offers state-of-the-art knowledge, a  wide range of technological solutions, and implementation methods in areas such as e-gov, civil protection, energy, etc. 

ROI DESTINATION MANAGEMENT AND MARKETING: The high growth of tourism gives destinations (towns, regions, places etc)  the chance to attract more and more travelers. Our expertise examines the infrastructure of a  destination, to determine the exact levels up to which tourism can be supported. ROI, organizes communication, transportation, staying and the everyday life for the benefit of all relevant, such as locals, travelers, businesses, local authorities etc.

Good Practice: Aigialeia as a Sustainable Destination

                            Champer of Achaia (10 PP)