Με σκοπό τη μεταφορά της τεχνογνωσίας από  τα Πανεπιστήμια της χώρας στους Δημόσιους Φορείς, η Roi Business Group, σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, όπως το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, (Ερευνητική Ομάδα Scanlab) το Πανεπιστήμιο Πατρών (ομάδα Αρχιτεκτονικής και δικτύων – Sense City) και άλλα, διαθέτουν στους  ΟΤΑ Α και Β, τα ακόλουθα εργαλεία για την ψηφιακή τους μετάβαση.

ΑΜΕΣΑ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

Πολιτική Προστασία

Υγεία – Πρόνοια

Ενέργεια

Πολιτισμός – Τουρισμός