Βάνα Μπεντεβή

Η κυρία Βάνα Μπεντεβή είναι απόφοιτος του ιστορικού και αρχαιολογικό τμήματος φιλοσοφικής σχολής του Καποδιστριακού Αθηνών. Διορίστηκε στην πόλη μας ως φιλόλογος, φέροντας την πληροφορία του καθηγητή της νεότερης ιστορίας Βασίλης Σφυρόερα, για την σημασία και την σπουδαιότητα του ιστορικού γεγονότος της Μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας.

Η άμεση σύνδεση της δε με τον ιστορικό, συμβολαιογράφο και δήμαρχο Αιγίου αείμνηστο Γεώργιο Παναγόπουλο, καθώς και η γνωριμία της με τον ιστορικό και νομικό αείμνηστο Ανδρέα Μαγκλαρά, την οδήγησαν να ασχοληθεί με την ανάδειξη της ιστορίας του τόπου και έθεσε εαυτήν στην ανάδειξη της. 

Ως ιστορική συγγραφέας έχει εκδώσει σημαντικά ιστορικά έργα, σε σχέση πάντα με την τοπική μας ιστορία. Πρωτεργάτης της ίδρυσης της Ιστορικής Λαογραφική Αιγιαλείας (ΙΛΕΑ) στην οποία είναι πρόεδρος από το 1996, έθεσε ως στόχο την ανάδειξή της Μυστικής συνέλευσης της Βοστίτσας ως ιστορικού γεγονότος, την δημιουργία ιστορικού μουσείου και την έκδοση περιοδικού με θέματα της τοπικής ιστορίας. Και τους τρεις στόχους πέτυχε η ΙΛΕΑ, με πρωταγωνίστρια την Βάνα Μπεντεβή, η οποία αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ζωής της για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων.

Πλήθος άρθρων και μελετών της, με υπεύθυνη ιστορική έρευνα κυκλοφορούν σε βιβλία περιοδικά και εφημερίδες, ενώ πολλές είναι οι εισηγήσεις της σε διεθνή συνέδρια καθώς και οι ομιλίες της για την ανάδειξη κυρίως του γεγονότος της Συνέλευσης. Στους προσωπικούς κυρίως αγώνες της οφείλουμε την καθιέρωση της 26ης Ιανουαρίου 1821 ως τοπικής εορτής, εθνικού χαρακτήρα με δημόσια αργία, με προεδρικό διάταγμα 157/2017. 

Πρωτεργάτης στην ίδρυση του δημοτικού ιστορικού λαογραφικού μουσείου «Ανδρέας Λόντος», είναι καθημερινά παρούσα στο χώρο αυτό προσφέροντας πολύτιμες υπηρεσίες εθελοντικά, ενώ στις προσωπικές της γνωριμίες οφείλονται και οι προσφορές ανεκτίμητων κειμήλιων από γνωστές ιστορικές οικογένειες του Αιγίου καθώς και πολλές δωρεές σε χρήματα. Προσωπική της επιτυχία είναι και η επάνοδος των παρασήμων του Ανδρέα Λόντου στο Αίγιο από την Σουηδία, όπου οι τελευταίοι απόγονοι της οικογενείας Λόντου, το 2010. Κατέχει δε ένα μεγάλο και αξιόλογο ιστορικό αρχείο το όποιο έχει καταθέσει κωδικοποιημένο στο Εθνικό Ίδρυμα Κοινωνικών Ερευνών, προσβάσιμο σε όποιον ιστορικό ερευνητή.

Επίσης έχει στο ενεργητικό της πολλές ευρωπαϊκές διακρίσεις τιμητικό δίπλωμα από την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, τιμητικό δίπλωμα από την ΟΥΝΕΣΚΟ, ενώ συμμετείχε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «ιστός της αράχνης» ως εκπρόσωπος της Περιφερείας δυτικής Ελλάδας στην Γρανάδα της Ισπανίας όπου πρόβαλε το λαογραφικό μουσείου Αιγίου, Μάρτιος 2006). Συμμετείχε επίσης στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα story savers και επισκέφτηκε τις εταιρικές χώρες, Γαλλία, Ουαλία. Τσεχία, Πολωνία, Ιρλανδία και Νορβηγία προβάλλοντας την ιστορία του τόπου μας. Συγκεκριμένα ως αξιολογήτρια του προγράμματος εκπόνησε δυο βιβλία με την ιστορία του τόπου τις παραδόσεις και τις γιορτές, ένα στην αγγλική και ένα στην ελληνική για λογαριασμοί της Ε.Ε., ενώ ως εκπαιδευτικός επισκέφτηκε δυο φορές το ευρωκοινοβούλιο το 1996 στις Βρυξέλλες και το 2003 στο Στρασβούργο συνοδεύοντας μαθητές της Αχαΐας. Τιμητική διάκριση έχει από το υπουργείο παιδείας και την Βουλή των Ελλήνων.