Ευχαριστούμε

την εταιρεία του κ. Μάντικα

για τον ήχο και τον φωτισμό

της εκδήλωσης