Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας, 

η ROI Συμβουλευτική, 

στηρίζει την Διοργάνωση και Διάδοση των

 Ελληνικών Αγώνων Λόγου με θέμα “τη Δημοκρατία”.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Αιγιαλείας και

την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. του Δήμου Αιγιαλείας για την Άριστη Συνεργασία

καθώς επίσης τους εκπαιδευτικούς της ΔΔΕ Αχαΐας  για την συμμετοχή,

την ενθάρρυνση και την προετοιμασία των μαθητών.

 

.