Στα πλαίσια της κοινωνικής ευαισθησίας, 

η ROI Συμβουλευτική, 

στηρίζει την Διοργάνωση και Διάδοση των

 Ελληνικών Αγώνων Λόγου με θέμα “τη Δημοκρατία”.

Ευχαριστούμε τον Δήμο Αιγιαλείας και

την ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α. του Δήμου Αιγιαλείας για την Άριστη Συνεργασία.