Οι ρίζες της Δημοκρατίας….  Ιστορική Αναδρομή   
 
 

Ο δημοκρατικός χαρακτήρας του Αιγίου είναι συνακόλουθο της ιστορίας του, από τα αρχαιότατα χρόνια, με χαρακτηριστική αφετηρία τη συμμετοχή της πόλης στον Τρωικό πόλεμο με τους Ίωνες Αιγιείς πολεμιστές.

Μετά τον Τρωικό πόλεμο (γύρω στο 1100 π.χ), με τις ραγδαίες ανακατατάξεις των ελληνικών φύλων, κυριαρχούν οι Αχαιοί, που εγκαθιδρύουν – για πρώτη φορά- το δημοκρατικό πολίτευμα, που επικρατεί σε όλες -και τις δώδεκα πόλεις- του Αιγιαλού (από την Αίγειρα μέχρι την Ήλιδα). Από τον 10ο π.χ αιώνα, λοιπόν, το Αίγιο είναι το κέντρο, όπου συγκαλούνται οι σύνοδοι των Αχαϊκών πόλεων. Εδώ, στο Αίγιο ιδρύεται το Ιερό του Ομαγυρίου Διός. Εδώ, συγκεντρώνονται οι Αχαιοί ως «μια ομήγυρη» υπό την σκέπη του Δία και παίρνουν αποφάσεις και συζητούν «δημοκρατικά» καθώς με το θάνατο του τελευταίου βασιλιά του Τισαμενού, εξέλιπε η ολιγαρχική νοοτροπία των Ιωνών, που περιορίστηκαν στην Ελίκη μόνο, λατρεύοντας τον Ελικώνιο Ποσειδώνα.

Έτσι, εμφανίζεται για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο, μια πόλη όπου εφαρμόζεται ένα «καινό» (δηλ. καινούργιο) μοντέλο διοίκησης, κι΄αυτό ονομάζεται δημοκρατία (δηλ. επικρατεί η γνώμη των πολλών, του δήμου).

Και μιλάμε για τους προϊστορικούς χρόνους ακόμη. Η δωδεκάπολις ήταν: Αίγιο-Πάτρα- Δύμη-Τριταία-Φαρές-Ώλενος-Ρύπες- Κερήνεια-Ελίκη-Βούρα-Αιγές-Αίγειρα.

Και ενώ βρισκόμαστε ακόμη στους μυθικούς χρόνους, επισημαίνουμε το δεύτερο χαρακτηριστικό γεγονός, που αναφέρεται στο δημοκρατικό προφίλ της πόλης του Αιγίου: Ο βασιλιάς Αγαμέμνων των Μυκηνών ετοιμάζει πόλεμο με τους Τρώες. Και επιλέγει το Αίγιο ως τόπο της συνάντησης της συνόδου όλων των Ελλήνων, προκειμένου να αποφασίσουν στο ιερό του Ομαγυρίου Διός (κάλεσε δηλαδή την ομήγυρη), εξ΄ον και το ιερό του Δία, ονομάστηκε «Ομαγύριος Ζεύς». 

Αυτή η συγκέντρωση «ομήγυρις» υπό τον Αγαμέμνονα σηματοδοτεί και την ονομασία «Ομαγυρίου Ζεύς». Κατά τους ιστορικούς χρόνους ιδρύθηκε η Αχαϊκή Συμπολιτεία το πρώτο πολιτικό μόρφωμα των Ελλήνων. Και το Αίγιο έγινε η πρωτεύουσα του.